• Prijímacie konanie 2021 – všetko na jednom mieste

Tradícia koncoročnej akadémie pokračuje!

Posledné dni starého kalendárneho roka sú venované intenzívnej príprave vianočného programu pre rodičov a hostí. Triedy popoludní alebo počas voľných hodín trénujú spev, tanec, vyrábajú kulisy. Do tohtoročnej Vianočnej akadémie prispela každá trieda a diváci si naozaj mali z čoho vyberať.

Scenár akadémie otvárala trieda hudobníkov – II.A s vianočným repertoárom, potom sa už tancovalo, spievalo a hralo bez prestávky. Primáni prispeli vianočnými vinšami, sekunda  baletila, maturanti oprášili čísla zo stužkových slávností, sexta preniesla biblický príbeh Vianoc do súčasnosti, septimáni spievali, prváci zahrali vlastnú rozprávku po spišsky. Tretiakov sme nezazreli na pódiu, ale na veľkom bielom plátne, ako výstižne nafilmovali typy ľudí na Vianoce. Naozaj sa bolo na čom schuti zasmiať, salvy smiechu boli nefalšované.
Späť do podstaty vianočných sviatkov nás nasmerovali terciáni. Zdramatizovali Vianočnú koledu Charlesa Dickensa. Bola to skutočne pestrá paleta čísel a talentov.

Pani riaditeľka ďakovala na pódiu aj na záver predvianočnej svätej omše v gymnaziálnom kostole za ochotu venovať svoj čas a energiu ostaným. My ďakujeme aj dôstojnému pánovi, otcovi Rasťovi, jeho tímu technikov a napokon aj divákom, ktorí podporili charitatívny rozmer akadémie svojím dobrovoľným príspevkom. Školský punč a domáce koláčiky zahrejú preto niekoho ešte raz.  Nech aj v roku 2020 vyhráva súdržnosť, bratská láska, vzájomná pomoc a spolupatričnosť.

FOTO

VIDEO