Top dobrovoľníčky, ktoré lámu rekordy, sú v kvinte a I.A!

Obrovskú radosť nám spôsobili výnimočné dobrovoľníčky z kvinty a I. A, ktoré majú zrejme obdivuhodné komunikatívne zručnosti a poznajú spôsoby, ako presvedčiť ľudí prispieť na verejnú zbierku. Ešte nikdy v histórii školy sa nepodarilo pre spoločnosť Úsmev ako dar pomocou dobrovoľných príspevkov darcov získať sumu 345,25 €! Ďakujeme, dievčatá!

Už 16 rokov organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci so strednými školami celoslovenskú finančnú zbierku „1 deň úsmevu“ na pomoc deťom a rodinám v ohrození. Naša škola sa podujala zorganizovať túto zbierku v rámci jedného školského roka aj po druhýkrát, a to konkrétne dňa 15. mája 2018.

Výťažok zbierky bude použitý na pomoc konkrétnym rodinám a deťom v núdzi, mladým dospelým, ktorí opúšťajú brány detských domovov. Cieľom verejnej zbierky je upovedomiť verejnosť na problematiku detí z detských domovov a vyzbierať finančné prostriedky, ktoré budú použité na rozvojové a vzdelávacie aktivity pre tieto deti, na vzdelávanie, podporu a pomoc rodinám v kríze a na podporu náhradného rodičovstva v SR. Nakúpia sa nevyhnutné potraviny, lieky, hygienické potreby, vyplatí sa elektrina, obedy v škole či poplatky v materskej škole. Naďalej pokračujú v budovaní centier, aby mohli v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu podať pomocnú ruku rodine a deťom v núdzi z východného Slovenska, na čo im určite poslúžia aj financie, ktoré vyzbierali 10 dobrovoľníci z našej školy, a to konkrétne sumu 345,25 €.

Osud detí bez domova nie je ľahostajný dobrovoľníkom, ktorí sa pre nich rozhodli zbierať finančné prostriedky: Barbora Budziňáková (kvinta A), Viktória Cehuľová (kvinta A), Jana Gadušová (kvinta A), Karolína Halečková (I. A), Simona Hriblanová (I. A), Ester Juhásová (kvinta A), Ema Lorková (I. A), Rút Majerská (kvinta A), Soňa Polláková (I. A), Zdenka Rušinová (kvinta A).

Najviac vyzbierali:

Jana Gadušová (kvinta A) a Zdenka Rušinová (kvinta A) – 121,89 €

Karolína Halečková (I. A) a Simona Hriblanová (I. A) – 73,50 €

Ema Lorková (I. A) a Soňa Polláková (I. A) – 67,65 €

M. Hvilová

Natália Bajtošová | 20.5.2018 18:15:49 | 2017/2018, Charitatívne aktivity, Fotogalérie