• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Tieto hravo pomôžu s diktátmi!

Všetkých päť účastníčok 4. ročníka Majstrovstiev levočských stredoškolákov v písaní diktátov sa prebojovalo do finálového kola:
B. Budziňáková /sexta A/, V. Motyková /II.A/, D. Salanciová /III.A/, V. Cehuľová aj B. Rabianská /oktáva A/ sa po prvom diktátovom kole ocitli medzi finálovou dvanástkou najlepších stredoškoláčok v pravopise.

Po relatívne ľahkom prvom diktáte, kde na píšucich nečíhala žiadna pravopisná či gramatická zákernosť, sa súťažiace posilnili školským koláčikom a čajom, keďže organizujúca škola – Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla v Levoči – má okrem iných aj učebný odbor cukrárka.

Finálový diktát už zabezpečil výraznejšie rozdiely v počte chýb. Z našich študentiek sa Dominika Salanciová umiestnila na druhom mieste s tromi škriatkovskými chybami, lebo zlato jej ušlo iba „o čiarku“. Aj tak blahoželáme! Po troch prvenstvách sme si vo štvrtom ročníku súťaže vzali striebro.

-abc –

Natália Bajtošová | 13.11.2018 19:52:24 | Fotogalérie, Súťaže