Terénne práce z botaniky 23

Aj v aktuálnom šk. roku 2022/23 udržiavame našu tradíciu Terénnych prác z botaniky (od 2014) pre 1. ročník. Naša osvedčená aktivita, pri ktorej spoznávame nielen slovenskú flóru, prebiehala priamo v prírode Vysokých Tatier.

Natália Bajtošová | 9.6.2023 07:41:10 | Aktivity v oblasti prevencie, Fotogalérie, Kurzy, Škola