Teplo ľudských sŕdc

Posledná charitatívna akcia v kalendárnom roku bola zbierka v mesiaci december, ktorej výťažok 331,16 € bol venovaný Útulku sv. Františka z Assisi pri Kláštore minoritov v Levoči pod názvom „Zariadenie sociálnej služby sv. Františka z Assisi“ fungujúce od septembra 2011, ktoré poskytuje pomoc závislým jednotlivcom, ktorí sa nachádzajú v ťažko riešiteľnej životnej situácii z dôvodu straty domova. Príčiny tejto straty môžu byť rôzne – od problémových vzťahov v rodine, cez úmrtie blízkeho človeka, straty zamestnania, znevýhodnenie na trhu práce až po stav sociálnej núdze – chudoby. Klientmi zariadenia sú aj závislí jedinci, ktorí síce nestratili rodinné zázemie, ale očakávajú nástup na protialkoholickú liečbu v príslušnom zdravotníckom zariadení a je predpoklad, že nedokážu v nechránenom prostredí abstinenciu dodržať. Základom klientely útulku sú jednotlivci po absolvovaní protialkoholickej liečby, ktorí chcú abstinovať, ale stratili rodinné zázemie a je tu vysoké riziko zlyhania v abstinencii od alkoholu, resp. inej látky či gamblerstva, ak by ostali na ulici.

     Bratia minoriti, duchovní synovia sv. Františka z Assisi, chcú aj po vyše 800 rokoch nasledovať príklad ich sv. otca starostlivosťou o malomocných 21. storočia (alkoholikov, narkomanov či bezdomovcov), ktorá je v dnešnom svete taká potrebná.

     Keďže útulok zápasí s nedostatkom finančných prostriedkov, chceli sme aj my aspoň troškou prispieť k dielu dobra a obety a pomôcť týmto ľuďom v núdzi, aby sa mohli opätovne postaviť na nohy a mali príležitosť začať žiť nový a hodnotnejší život.

     „Nemôžeme pomôcť každému, ale každý môže pomôcť niekomu.“ Tak znelo motto jednej z našich charitatívnych zbierok, ktorá začala večer po skončení Vianočného punču – vianočnej akadémie a pokračovala na sobotňajších vianočných trhoch. Z druhej strany stánku sa striedali žiaci i učitelia v hodinových službách, ponúkali naše výrobky a poukazovali na účel zbieraného finančného príspevku na kúpu automatickej práčky pre pani Martu v núdzi, na úhradu liečebných nákladov pre školáčku Lianku, Krízové stredisko Alžbetka v Spišskej Novej Vsi a Útulok sv. Františka z Assisi v Levoči. Tešila ich každá vhodená minca, napodiv rýchlo pribúdali aj darované bankovky. Vďaka dobrým ľudským srdciam sa vyzbierala suma 605,54 €, ktorá sa rozdelila na štyri časti.

     Útulku sv. Františka z Assisi bola poukázaná suma 331,16 €, pričom 168,54 € sa získalo z predaja výrobkov na vianočných trhoch a vianočného punču a koláčov ponúkaných ako občerstvenie po vianočnej akadémii a 162,62 € bolo získaných z predaja ručne vyrábaných mydiel, háčkovaných a živicových náušníc a príveskov, vianočných maľovaných pohľadníc a dekorácií v podobe anjelov ponúkaných v priestoroch školy i v meste počas celého mesiaca december. Autormi výrobkov boli tri bývalé žiačky našej školy a jedna profesionálna maliarka.

     Ostáva dúfať, že si snáď aspoň niektorí žiaci po tejto akcii uvedomili, že ak majú možnosť, mali by aspoň troškou pomôcť tým, ktorí to veľmi potrebujú – ľuďom v núdzi.

Ručne vyrábané výrobky pre Útulok sv. Františka z Assisi predávali: Zuzana Brincková (oktáva A), Kristína Dzurňáková (kvarta A), Dagmar Gembická (tercia A), Barbora Hradiská (oktáva A), Michaela Kacvinská (I. B), Alžbeta Pitoráková (kvarta A), Terézia Siváňová (I. B), Petra Veinperová (I. B), Erika Žiltová (I. B)

 

Natália Bajtošová | 30.1.2015 08:19:51 | Charitatívne aktivity, Fotogalérie