Tehlička

Ďakujeme za podporu!

„Si super Slovensko. Ďakujeme,“ odkazujú chlapci z Kala-Kala v Angole.
Vyrastali na ulici, no teraz aj vďaka Vám to je inak. Mária, zo srdca ďakujeme za Váš príspevok počas verejnej zbierky Tehlička. Všetky vyzbierané finančné prostriedky 86 520,74 eur použijeme na podporu aktivít, vzdelávacieho programu a dobudovanie centra pre deti ulice Kala-Kala v Angole. Miestna saleziánska komunita je zárukou, že finačné prostriedky budú správne použité.

Za koordinovanie zbierky v našej škole ďakujeme Mgr. Márii Hvilovej. Pozrite si video.

Natália Bajtošová | 19.10.2014 15:06:09 | Charitatívne aktivity