Tehlička pre Afriku

EXKLUZÍVNE RAŇAJKY ZJEDENÉ, LEKCIE FUTBALU, FLORBALU A VOLEJBALU ABSOLVOVANÉ... Peniaze na charitatívne účely sa dajú zbierať tradične do pokladničiek alebo sa dajú vymeniť za absolvovanie rôznych zaujímavých aktivít. Cieľom oboch možností bolo pomôcť v rámci verejnej zbierky Tehlička miestnym obyvateľom Korr v Keni, konkrétne na získanie lepšieho prístupu k pitnej vode a energiám a vzdelávanie detí a mládeže.

Žiaci mali možnosť zúčastniť sa mnohých zaujímavých aktivít, spomedzi ktorých si zvolili naraňajkovať sa u pani riaditeľky či pani zástupkyne, stať sa vrátnikom, naučiť sa niečo nové na lekcii futbalu pod vedením Karolíny Dovalovej a Simony Pentrákovej, florbalu s Jozefom Gurom, Oktaviánom Olekšákom a Lukášom Pekarčíkom, volejbalu pod vedením Viktórie Kurucovej a Simony Pentrákovej, resp. stať sa asistentom u p. uč. Gregoríkovej, Gurovej, Jakubcovej, Marťákovej, Milčákovej a Pollákovej.

Peniaze pre Tehličku v škole i po vyučovaní zbierali Zdenka Rušinová a Jana Gadušová, za čo im patrí veľká vďaka. Okrem finančnej pomoci sa do zbierky zbieraním dobrých skutkov a zrieknutím sa sladkostí, pozerania televízie či používania počítača zapojili i žiaci prímy A, ktorí svojou obetou prispeli k tomu, aby sa toto dielo úspešne podarilo.

Celkovo sa zo zbierky a výmenou za aktivity podarilo vyzbierať 160 €, ktoré určite pomôžu ľuďom v Keni v ich neľahkej situácii. Ďakujem všetkým, ktorí pomohli zrealizovať aktivity, zúčastnili sa ich alebo prispeli v rámci zbierky. Viac fotografií TU.

M. Hvilová

Natália Bajtošová | 15.4.2018 09:14:20 | Charitatívne aktivity, Fotogalérie