Sviečka za nenarodené deti

 

Počas októbra s vyvrcholením 2. novembra prebehol 12. ročník projektu Sviečka za nenarodené deti za podpory biskupov Slovenska a zapojenia sa veriacich z celého územia Slovenska. Hlavnou myšlienkou tohto projektu, ktorý organizuje občianske združenie Fórum života, bolo spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri potrate.

     Originálne sviečky za nenarodené deti ponúkali v rámci školy dňa 28. 10. 2014 žiaci kvarty A. Cena jednej sviečky bola min. 1 euro. Podarilo sa im predať 44 sviečok a získať tak 53 € poslaných na účet Fóra života, ktoré môže vďaka darcom naďalej pokračovať v advokácii, prevencii a konkrétnej pomoci pri ochrane ľudského života a rodiny, vzdelávať ľudí v oblasti pro-life, realizovať konkrétnu pomoc tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi, tlačiť informačné letáky a propagačné materiály, realizovať kampaň Deň počatého dieťaťa, organizovať pracovné skupiny k tvorbe národných a nadnárodných stratégií a dokumentov, riešiť dôležité právne otázky týkajúce sa ochrany života a podpory ľudských práv, vyučovať na školách a pod.

     Okrem finančnej pomoci sa naplnil i duchovný rozmer projektu, keď sa veriaci dňa 2. novembra spojili v modlitbe pri sviečkach na úmysel ochrany života a umiestnili horiace sviečky do okien svojich domovov ako spomienku na zomrelé a usmrtené nenarodené deti, čím sme prispeli k šíreniu úcty k počatému životu, prehĺbeniu vnímania útokov na bezbranný počatý život a tiež k posilneniu aktivít zameraných na ochranu života a rodiny.

     Čo sa týka realizácie tohto projektu u nás v škole, na chodbe bol umiestnený stolík, na ktorom horela v kahanci s čiernym látkovým podkladom sviečka a bola tam tiež bábika zahalená do bielej priesvitnej organzy symbolizujúcej čistú, nevinnú dušu nenarodeného dieťaťa. Celá scéna pôsobila veľmi emotívne a snáď mnohým pomohla uvedomiť si nenahraditeľnú hodnotu ľudského života. Keďže nie všetkým deťom na svete je umožnené narodiť sa, modlili sme sa tiež v kaplnke školy Modlitbu o úctu k životu.

Originálne sviečky za nenarodené deti v škole predávali: Adam Haninec (kvarta A) a Lukáš Pekarčík (kvarta A)

plagát_A4_bez-orezových-značiek

 

 

Natália Bajtošová | 4.11.2015 14:44:03 | Charitatívne aktivity, Duchovný program, Fotogalérie