Svetový deň vody na GSFA

...tekutina bez farby, chuti a zápachu... Obyčajná definícia pre neobyčajnú životodarnú látku. A práve táto hoci bežná, ale pre každú formu existencie potrebná látky bola predmetom skúmania v našom chemickom laboratóriu a taktiež predmetom zamyslení na hodinách slovenského jazyka a literatúry, z ktorých vyberáme:

Viac TU

V škole sa vodou ako témou učiva zaoberáme na viacerých vyučovacích predmetoch. Väčšine z nás by povedať vzorec vody, typy, na aké sa delí, funkciu v organizme alebo jej význam v biochemických metabolických reakciách nerobilo žiaden problém. Určite by sme o nej nemali toľko vedomostí, keby v našom živote neplnila významnú úlohu. Predsa samotné naše telo je tvorené zo 60% tejto kvapaliny. Hoci by bola naša existencia bez vody nemožná, v mnohých situáciách si to neuvedomujeme. Keďže nie je drahá a my jej máme dostatok, plytváme ňou a znečisťujeme ju. Žiaľ, nie každý na tomto svete má takéto šťastie a voda, ktorú my považujeme za samozrejmosť, v iných častiach sveta svojou existenciou rozhoduje o životoch.
Andrea Babejová, IV.A

Čo by bolo bez vody? Keby nebolo vody, nič by neexistovalo, čo existuje: rodina, láska, priateľstvo, ale aj zábava, výlety, cestovanie… Voda má omnoho väčšiu hodnotu, ako si dokážeme predstaviť. Nedá sa vyvážiť žiadnym nádherným drahokamom. Existencia celého ľudstva i všetkých živých sústav závisí od najvzácnejšej tekutiny na Zemi.
Tatiana Biroščáková, IV.A

Voda – water – Wasser. Voda je počiatok aj koniec. Vodou všetko začína a bez nej všetko končí. Voda je a musí byť súčasťou nášho života. Plodová voda, 70% nášho tela… je podstatnejšia ako jedlo, aj keď si to možno neuvedomujeme. Bez vody vydržíme najviac 3 dni, bez jedla viac ako 5.
Adam Urban, sexta A

V obchode si kúpime fľašu vody za pár centov. Ako by asi ľudia reagovali, keby jej cena dosiahla v obchodoch cenu zlata? Veď voda je predsa prírodné zlato. Umyť si zuby, ruky, vlasy, dať si polhodinovú sprchu… Premýšľali ste niekedy nad tým, koľko smädných detí v Afrike by toto množstvo vody zachránilo? Voda bola daná človeku, aby mu slúžila a nie na to, aby ňou plytval.
Lucia Motyková, sexta A

Čistú pitnú vodu nemôžeme porovnávať s inými nápojmi. Bavilo by vás piť dookola jablkový džús, z ktorého smädí a nikdy ho nemáme dosť? Zamyslime sa nad ľuďmi z tretích krajín. Dokážu sa napiť aj z mláky, aby uhasili smäd. No my, ktorí máme všetkého dostatok, nechávame otvorený kohútik i celé hodiny.
Elena Longauerová, sexta A

Voda je dôležitejšia ako bohatstvo, majetok, šťastie? Určite áno. Bez vody nemôže a ani nikdy neexistoval ľudský život, planéta Zem. Voda je predsa najdôležitejšia súčasť nášho každodenného života. Zamyslime sa, ako môžu niektorí ľudia tvrdiť, že oni vodu nepotrebujú, nepijú ju, že je to iba prázdna priehľadná tekutina. Asi si neuvedomujú, že voda sa nachádza skutočne všade okolo nás. Či v bežných potravinách, v denno-denných potrebách a hlavne v domácnosti a v ľudskom tele. To znamená, že čistá voda musí byť najdôležitejšou tekutinou pre každého z nás.
Tadeáš Paluga, IV.A

Natália Bajtošová | 17.3.2018 11:38:28 | Fotogalérie