Svetový deň boja proti AIDS

Najväčšiu úlohu v boji proti HIV/AIDS na Slovensku má informovanosť. Preto sme sa už deviatykrát zapojili do kampane Červené stužky a znova vytvorili živú červenú stužku. Vyzdvihli sme dôležitosť zdravého životného štýlu, vernosť partnerov, zdravé rodiny, zdržanlivosť a zodpovednosť vo vzťahoch, dôležitosť pri výbere partnera a dôležitosť mravných hodnôt. Mladí ľudia si uvedomujú, že na Slovensku je choroba AIDS rozšírená v malom rozsahu, napriek tomu navrhujú zabrániť šíreniu prostredníctvom preventívnych aktivít.

Natália Bajtošová | 2.12.2015 18:00:34 | Aktivity v oblasti prevencie, Videogaléria