Súťaž Expert

Prinášame informácie o našich expertoch.

20150303_095441

 

 Súťaže Expert sa zúčastnilo 13 žiakov našej školy. Každý súťažiaci si vybral dve súťažné témy, v ktorých si zmeral sily so svojimi rovesníkmi na celom Slovensku. Titul „Expert“ získal každý, kto sa umiestnil vo svojej kategórii v prvej stovke súťažiacich v danej téme. Najúspešnejším žiakom našej školy je Slavomír Gregorík z III. B, ktorý získal titul „Expert“ v oboch zvolených kategóriách: 1. Spoločnosť kedysi a dnes  a  2. Svetobežník. Ďalší „Experti“ spomedzi súťažiacich sú: Dávid Sedlář z II. B (Spoločnosť kedysi a dnes) a Ľuboš Bajtoš z Oktávy A (Góly, body, sekundy). Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a želáme aj v budúcnosti veľa úspechov!

Natália Bajtošová | 4.3.2015 12:19:37 | Študenti, Súťaže, Žiacke novinky