Študenti I.B píšu po stenách

Smartwall alebo inteligentná stena

Smartwall alebo inteligentná stena je druh náteru, ktorý má rovnaké vlastnosti ako biela tabuľa. Noví študenti, žiaci I.B, prišli s nápadom svojpomocnej realizácie takejto tabule/steny v ich kmeňovej triede. Jeden celý septembrový týždeň cez prestávky aj popoludní spolupracovali na projekte spolu s ich novou triednou učiteľkou. Viacero špeciálnych náterov, dobrá nálada a obetovaný čas priniesli želaný výsledok. Dnes už veselo píšu po stenách, žiakom aj učiteľom táto novinka pomáha pri vyučovaní i cez prestávky.

Natália Bajtošová | 5.10.2014 17:27:07 | Fotogalérie, Rodičia, Žiacke novinky