• Prijímacie konanie 2021 – všetko na jednom mieste

Študenti I.B píšu po stenách

Smartwall alebo inteligentná stena

Smartwall alebo inteligentná stena je druh náteru, ktorý má rovnaké vlastnosti ako biela tabuľa. Noví študenti, žiaci I.B, prišli s nápadom svojpomocnej realizácie takejto tabule/steny v ich kmeňovej triede. Jeden celý septembrový týždeň cez prestávky aj popoludní spolupracovali na projekte spolu s ich novou triednou učiteľkou. Viacero špeciálnych náterov, dobrá nálada a obetovaný čas priniesli želaný výsledok. Dnes už veselo píšu po stenách, žiakom aj učiteľom táto novinka pomáha pri vyučovaní i cez prestávky.

Natália Bajtošová | 17.10.2014 19:28:30 | Fotogalérie, Rodičia, Žiacke novinky