Stretnutie s Maestrom Martinom Hubom

S potešením sme prijali pozvanie Knižnice Jána Henkela v Levoči na stretnutie so vzácnym a významným hosťom so študentmi stredných škôl v rámci cyklu Mladý, hybaj do knižnice. Tentoraz sme sa v krásnych priestoroch mestského divadla započúvali do rozprávania predstaviteľa slovenského divadelného, filmového i rozhlasového umenia, herca, pedagóga a divadelného režiséra, jubilanta Martina Hubu. Naši prváci a druháci mali jedinečnú príležitosť naživo uvidieť barda slovenskej hereckej elity, no najvzácnejšie boli však jeho myšlienky a posolstvá, ktorými čerstvý osemdesiatnik Martin Huba obdaril mladých ľudí stojacich na začiatku dlhej životnej púte. Spomienky na starých rodičov zo Spišskej Novej Vsi, dôležitosť kultúrneho vzdelania, vzťah ku knihám a literatúre i postoj k vlastnej hereckej sláve či vzťah k nášmu regiónu (predstavenie Shakespearovho Kráľa Leara na nádvorí Spišského hradu), o tom všetkom rozprával s nadšením a zanietením nielen pre umenie, ale i život samotný. Komu sa beseda zadala krátka, mohol sa do Mestského divadla v Levoči vrátiť na druhé stretnutie s Martinom Hubom v excelentnom predstavení pod názvom Kontrabas.

Natália Bajtošová | 16.10.2023 20:10:04 | Škola