Streetballový turnaj

Ďalší ročník obľúbeného turnaja všetkých vekových kategórií. Ktoré miesta sme obsadili? Čítajte v správe.

V piatok 5.júna za pekného slnečného dňa sa uskutočnil ďalší ročník streetbalu, na ktorý sa naši žiaci každoročne tešia.  Otvorenie streetbalu sa konalo trochu netradične – vyhodením farebného prachu. Po slávnostnom otvorení sa naše družstvá už pilne venovali hre. Aj tohto roku sme obsadili všetky vekové kategórie a veľmi úspešne – odniesli si pekné ocenenia skoro v každej kategórií. Naše najmladšie žiačky získali zaslúžené 1.miesto, starší žiaci a staršie žiačky získali  pekné 2. miesto a naši juniori a juniorky sa umiestnili rovnako na peknom 2.mieste.

Naša škola je spoluorganizátorom tohto obľúbeného podujatia. Touto cestou by sme chceli poďakovať celej III.A triede, ktorá nám pomohla pri zapisovaní jednotlivých zápasov a tiež aj rozhodcom, ktorí sa snažili spravodlivo a čestne rozhodnúť sporné momenty v jednotlivých zápasoch. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.

Vyučujúci TV
Natália Bajtošová | 7.6.2015 07:00:22 | Fotogalérie, Súťaže