Stredoškolská odborná činnosť 2018

V tomto školskom roku sa naše gymnázium už tradične zapojilo do súťaže SOČ,  ktorej školské kolo sa konalo 15. februára 2018.  Svoje práce odprezentovalo 13 žiakov. Porota ocenila kvalitné spracovanie tém i prezentačné schopnosti súťažiacich.  Súťažilo sa vo viacerých odboroch – voľný čas, zdravotníctvo a farmakológia, poľnohospodárstvo, cestovný ruch, história i ekonómia. Do krajského kola postúpilo osem súťažných prác. Našim žiakom želáme veľa úspechov aj v krajskom kole.

 

Výsledky školského kola SOČ

 

Odbor č. 01 Problematika voľného času

Ľubomír Kolársky – Zaznamenávanie horolezeckých ciest na Dreveníku

Odbor č. 06 Zdravotníctvo, farmakológia

Terézia Širilová  – Hipoterapia na Slovensku

Odbor č. 07 Pôdohospodárstvo

Zuzana Bartošová – Konopa siata – univerzálna rastlina

Bernadeta Rabianská – Spracovanie produktov včely medonosnej

Odbor č. 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

Ján Galajda – Interaktívny sprievodca po námestí Levoče

Odbor č. 13 História, filozofia, právne vedy

Anežka Kokoruďová – Židia v Spišskom Podhradí

Viktória Cehuľová – Chlieb náš každodenný

Odbor č. 15 Ekonómia a riadenie

Tomáš Šefčík – Bankové produkty pre študentov

Natália Bajtošová | 18.2.2018 21:00:06 | Fotogalérie, SOČ