Stravovanie v školskom roku 2019/20

Oznamujeme všetkým stravníkom, že v školskom roku 2019/2020 sa strava bude podávať od 3.9.2019 (utorok). Stravníci, ktorí majú záujem o stravovanie v ŠJ sa prihlásia 2.9.2019 u triednych učiteľov na základe kolektívnej prihlášky. Súčasne obdržia zápisný lístok na stravovanie. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

Stravovanie_v_19-20

Natália Bajtošová | 28.8.2019 14:46:27 | Školská jedáleň