…stačí sa na to pozrieť inak…

FOTOGRAFICKÉ SÚŤAŽE o najlepšiu fotografiu na danú tému v mesiaci a polroku. Témy a viac informácií nájdete v článku.

Víťazné fotografie z každého mesiaca aj polročnej súťaže budú vytlačené a umiestnené v areáli školy s menom autora. Víťaz dostane diplom a prekvapenie. Víťazné fotografie vyberie porota v zložení:  RNDr. Janka Hozová, ThLic. Daniel Demočko, PhD. a Mgr. Peter Olekšák. Fotky mesačných súťaží posielajte vždy do 30. dňa v mesiaci a fotky polročnej súťaže do 31. mája 2016 na adresu: demockophoto@gmail.com

1 .  Mesačná súťaž – súťaž o najlepšiu fotografiu na danú tému v mesiaci – témy

  •  Január: Zimné zákutia mesta
  • Február: Škola mojimi očami
  • Marec: Naj moment triedy
  • Apríl: Kríž ako symbol nádeje
  • Máj: Nevšedný bežný svet
  • Jún: Najlepšia akčná fotka

 2.   Polročná súťaž

Polročná fotosúťaž o najlepšiu fotografiu na vyhlásenú tému. Víťazná fotka bude vytlačená a umiestnená v areáli školy s menom autora, víťaz dostane diplom a prekvapenie. Porota v zložení:  RNDr, Janka Hozová, ThLic. Daniel Demočko, PhD. a Mgr. Peter Olekšák vyberie najlepšiu fotografiu.

Téma na tento polrok: Najkrajšie zákutie Levoče

Natália Bajtošová | 21.1.2016 13:42:25 | Súťaže