Správy zo športu

Po víťazstve v okresnom kole nás Daniel Abrahamovský, Adam Cehuľa, Adam Lazar, Martin Takáč, Ján Tancár, Jozef Gura, Martin Németh, Samuel Lazar, Teodor Baran a Adam Pekarčík  reprezentovali  v krajskom kole vo futsale, ktoré sa konalo 15.11. 2016 v Prešove. Po napínavých zápasoch skončili na peknom  5 -6. mieste. Srdečne blahoželáme.
Dňa 16.11. 2016 naša škola organizovala okresné kolo v stolnom tenise, na ktorom nás reprezentovali v kategórii žiakov: Matúš Krajňák, Viliam Suchý, Adam Cehuľa, Daniel Abrahamovský  a v kategórii žiačok: Barbora Buríková, Anna Korbová a Terézia Širilová. Dievčatá skončili na krásnom 2. mieste a chlapci potvrdili svoje víťazstvo z minulého roku, čím si vybojovali postup do krajského kola. Obom družstvám blahoželáme a víťazom držíme päste v krajskom kole.
Natália Bajtošová | 22.11.2016 21:47:15 | Súťaže