Spoznávame sa pri práci

Outdoorové vzdelávanie je aktívnym učením aj učením sa a má množstvo výhod: viac sa hýbeme, zlepšujeme si pohybové, kognitívne i komunikačné zručnosti, ľahšie sa sústredíme i spolupracujeme, prepájame teoretické poznatky s praxou, pozitívne zážitky stimulujú pamäť aj kolektív.

Po absolvovaní kurzu Erasmus+ v Talianskom meste San Martino di Venezze sa vyučujúca Eva Malíšková rozhodla overiť si novo získané skúsenosti a strávila so svojou triedou jeden vyučovací deň vonku, mimo školy.

S prímou strávili jeden vyučovací deň a jeho všetky hodiny vonku, na rôznych miestach mesta. Stihli ešte pekné jesenné počasie, hoci ráno na prvej hodine angličtiny sa museli viac hýbať, čo bolo ale súčasťou učiva. Matematika na parkovisku, informatika v parku, hodina náboženstva o Sviatku všetkých svätých aj Dušičkách a posledná hodina literatúry v knižnici na námestí… Zrazu sa im zdala tvrdá školská stolička pohodlná a vyučovacie hodiny v triede nie príliš dlhé 🙂 Desiata vonku ale naisto chutí inak. Určite sa na vyučovanie do terénu vrátia na jar!

 

Natália Bajtošová | 1.11.2022 18:49:34 | Fotogalérie, Projekty