• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Spoznávajme prírodu inými očami

Pri príležitosti Európskeho dňa parkov – 24.mája, sme pre žiakov Prímy, Sekundy, Tercie a Kvarty zorganizovali environmentálne podujatie pod vedením pána Divoka, člena združenia ochrany a správy NP Slovenský raj.

Témou tohtoročného Európskeho dňa národných parkov bol: „Priestor pre prírodu.“  Preto sme sa rozhodli stráviť príjemný deň v prírode v okolí Levoče. Cieľom našej cesty bola Levočská priehrada. Počas cesty sme si urobili zopár zastávok, na ktorých nám pán Divok pútavo rozprával o prírode a jej krásach, ktorú často okolo seba nevnímame. Snažil sa nás priviesť k tomu, aby sme intenzívnejšie vnímali prírodu, štebot vtákov okolo nás. Skúmali sme rozdiely štruktúry listov rôznych stromov, farieb kvetov. Formou kvízových otázok a hier sme si pripomenuli aj 107. výročie založenia 8. Národných parkov na Slovensku. Cestu nám skrížila aj malá užovka a slepúch, ktoré boli príjemným spestrením našich potuliek prírodou.

Natália Bajtošová | 26.5.2016 18:08:00 | Fotogalérie, Študenti