Športom pre Červené stužky

V rámci 11. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa 22. novembra 2017 uskutočnil medzitriedny volejbalový turnaj. Organizovaním tejto športovej akcie sme sa zapojili do súťaže Športom pre Červené stužky so zámerom zvyšovania povedomia o nebezpečenstve šírenia ochorenia AIDS. Jedenásť družstiev bojovalo podľa precízne pripraveného rozpisu. Oceňujeme kreativitu tímu kvinty A, ktorí prišli s nápadom strihania červenej pásky = stužky. Nebolo prekvapením, že na 1. mieste sa umiestnila oktáva A, na 2. mieste III. A a na 3. mieste kvinta A.

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým športovcom, organizačnému tímu ale predovšetkým Mgr. Václavovej, PaedDr. Suchému a vyučujúcim.

Koordinátor prevencie

PS: Dňa 1.12.2017 na celoslovenskom stretnutí pri príležitosti vyvrcholenia kampane Červené stužky nás v Žiline vylosovali a zaslali nám odmenu za zapojenie sa do súťaže Športom pre Červené stužky.

Natália Bajtošová | 22.11.2017 16:47:56 | Aktivity v oblasti prevencie, Fotogalérie