Sophista pro regione – Pedagóg PSK

Už viac ako dvadsať rokov chodí na našu školu ako dobrovoľníčka lektorka anglického jazyka. Írska sestra Louise Sarah Eustace z Kongregácie Preblahoslavenej Panny Márie vedie hodiny anglickej konverzácie v maturitných ročníkoch a pomáha tak s prípravou na tretiu časť maturitného zadania ústnej skúšky – rolové hry a situačné simulácie. V nominácii na ocenenie Sophista pro regione 2022 sme vyzdvihli jej húževnatosť, obetavý prístup k mládeži, zaujímavý pohľad cudzinca na dianie na Slovensku i vo svete. Jej živé svedectvo viery a energia sú pre nás motiváciou i inšpiráciou. Srdečne blahoželáme k oceneniu i nadchádzajúcemu životnému jubileu.

Natália Bajtošová | 17.6.2022 07:00:12 | Fotogalérie, Škola