Soľ a opál nad zlato

Tohoročný deň detí, 1. júna, strávili žiaci tercie, kvarty a II.A netradične – exkurziou. Najprv sme navštívili expozície NKP – Múzeum Solivar, kde sme sa dozvedeli o minulosti a spôsobe dobývania soli. Okrem objektov, kde sa dolovala a vyrábala soľ sme obdivovali i jemnú krásu soľnobanských čipiek a sortiment výrobkov závodu. Následne sme sa presunuli do areálu Dubníckych opálových baní neďaleko obce Červenica pri Prešove. Hodinová prehliadka štôlne Jozef nás voviedla do tajov dolovania opálu na Slovensku. A keďže cieľom exkurzií je nielen poznávať, ale aj vzdelávať, skúste vysvetliť pojmy, ktoré terciáni, kvartáni a druháci už vďaka tejto exkurzií suverénne poznajú. Teda čo je to: soľanka, gápeľ, četerne, várňa, mindžala, kaldéra, SiO2·nH2O ?

Natália Bajtošová | 2.6.2023 14:26:17 | Fotogalérie, Rodičia, Škola