SOČ

Vyhlásené súťažné odbory súťaže Stredoškolská odborná činnosť, 37.ročník, školský rok 2014/2015

Vyhlásené súťažné odbory súťaže Stredoškolská odborná činnosť, 37.ročník

Školský rok 2014/2015

 

Odbory:

01 – Problematika voľného času

02 – Matematika, fyzika

03 – Chémia, potravinárstvo

04 – Biológia

05 – Životné prostredie, geografia, geológia

06 – Zdravotníctvo a farmakológia

07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo) 

08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava

10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia

11 – Informatika

12 – Elektrotechnika a hardware

13 – História, filozofia, právne vedy

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

15 – Ekonomika a riadenie

16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia

Natália Bajtošová | 7.10.2014 20:36:55 | SOČ