Slovenský Edison – Ján Harmatta

Aj Slovensko má svojho „Edisona“!

Takto nazval Jána Harmattu – výnimočného vynálezcu, konštruktéra a priemyselníka Cech zváračských odborníkov v Trnave. O tomto pomerne málo známom autorovi 55 patentov z oblasti zvárania a spracovania kovov rozšírených po celom svete, nám prišiel porozprávať sám predseda tohto cechu – doc. Ing. Jozef Jasenák z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Asi najvýznamnejším vynálezom Harmattu bolo bodové odporové zváranie kovov, ktoré umožnilo prvú výrobu zváraných automobilových karosérií, na ktorej Henry Ford postavil základy pásovej produkcie automobilov vo svojej fabrike. Hoci sa Harmatta narodil v Dobšinej, jeho podnikateľské aktivity sa spájajú so Spišským Podhradím, kde vo svojej fabrike zamestnávajúcej 200 ľudí vyrábal klince, reťaze, kovové barely a nádrže, drôtené matrace, rúry, ale aj zváracie stroje pre ich výrobu. Celý svet sa chodil učiť zvárať najmodernejšou technológiou do Spišského Podhradia…

Ďakujeme nielen p. Jasenákovi, ale aj Mgr. Art. Petrovi Krupovi mladšiemu za sprostredkovanie besedy pre našich žiakov i oboznámenie s umeleckou hodnotou náhrobku Jána Harmattu, ktorý sme si vďaka najnovším technológiám mohli prezrieť aj v 3-D realite.

Natália Bajtošová | 13.12.2022 08:25:54 | Škola, Videogaléria