Slávnostné ukončenie školského roka 2021/22

Vážená pani riaditeľka, drahý učiteľský zbor i nepedagogickí zamestnanci, milí spolužiaci!

Po roku sa stretávame, aby sme na chvíľku privreli bránu našej školy. Za ňou sme odohrali veľa napínavých zápasov, v nej sme chodby naplnili hudbou a tancom, oslávili sme spoločne pár sviatkov, strávili sme tu veľa dní, raz sme dokonca ťahali dvadsaťštvorku a trošku sme podrástli. Na výške aj na duchu.
Podieľali sa na to mnohí. Učitelia, ďakujeme vám za trpezlivosť a čas, ktorý ste nám s láskou obetovali. Tiež prosím ospravedlňte chvíle, kedy to s nami bolo viac než ťažké. Prosíme o to aj nepedagogických zamestnancov. Zároveň sa vám chceme poďakovať za vašu službu, ktorá robí možno zvonka nenápadnú budovu, miestom, kde môžeme rásť. V neposlednom rade sa chcem poďakovať aj všetkým žiakom. Kamoši, boli ste skvelí. Od organizačných tímov, cez roztlieskavačky až po tých, ktorí si nenechali ujsť žiadnu príležitosť zahviezdiť na stupienku víťazov alebo na Instagrame.
Verím, že sa v septembri všetci opäť stretneme, aby sme oddýchnutí a plní entuziazmu spoločne dokorán otvorili dvere nášho gymnázia. Želám všetkým, aby prázdniny neboli prázdne dni, ale krásny a požehnaný čas.

K. Antalová, predsedníčka ŠP

Natália Bajtošová | 30.6.2022 09:16:53 | Fotogalérie, Rodičia, Škola, Žiacka školská rada