Slávnostné otvorenie školského roku 2016/2017

Dňa 5. septembra 2016 slávnostnou sv. omšou o 8:00 v Bazilike sv. Jakuba v Levoči otvoríme školský rok 2016/2017. Po sv. omši sa presunieme na školský dvor, kde bude pokračovať program prvého dňa nového školského roku.

Prihlasovanie žiakov na stravovanie sa v školskej jedálni sa bude realizovať podľa inštrukcií triednych učiteľov 5. septembra 2016 v triedach. V školskej jedálni sa strava vydáva od 6. septembra 2016 (utorok).

Tešíme sa na všetkých žiakov, zvlášť na našich primánov a prvákov!

Natália Bajtošová | 30.8.2016 20:10:12 | Oznamy