• Ak ste nestihli DOD – registrácia je predĺžená – nový termín onedlho

Slávnostné otvorenie nového školského roka

Srdečne pozývame všetkých žiakov našej školy, vrátane žiakov prímy a prvého ročníka, na otvorenie školského roka 2020/2021, ktoré sa uskutoční 2. septembra 2020.
Program:

  • 8.00 slávnostná sv. omša v Bazilike sv. Jakuba
    Účasť na sv. omši je dobrovoľná a na zvážení každého žiaka, resp. zákonného zástupcu.
    Prosíme všetkých žiakov, aby dôsledne dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • 9.00 – 9.30 presun do školy a ranný filter, v rámci ktorého bude žiakom odmeraná telesná teplota, prebehne dezinfekcia rúk a kontrola osobných ochranných pomôcok (dve rúška a papierové jednorazové vreckovky). Každý žiak sa súčasne preukáže čestným prehlásením, ktoré vyplnil a podpísal zákonný zástupca alebo plnoletý žiak. Následne ho odovzdá v triede svojmu triednemu učiteľovi.
  • 9.30 – 10. 00 príhovor riaditeľky školy a úvodné pokyny v triedach vrátane prihlasovania na stravovanie v školskej jedálni (stravovanie začne 7. 9. 2020).

Tešíme sa na Vás!

RNDr. Janka Hozová,
poverená riadením školy

Príloha 4 word

Natália Bajtošová | 31.8.2020 11:50:01 | Oznamy, Rodičia