Slávnostné otvorenie nového školského roka

  1. Srdečne pozývame všetkých žiakov našej školy, vrátane žiakov prímy a prvého ročníka, na otvorenie školského roka 2021/2022, ktoré sa uskutoční 2. septembra 2021.
    Program:

  • 7:45 stretnutie žiakov s triednym učiteľom pred gymnaziálnym kostolom na Kláštorskej ulici, kontrola Vyhlásenia o bezpríznakovosti
  • 8.00 slávnostná sv. omša v gymnaziálnom kostole a slávnostné otvorenie školského roka pri príležitosti 30. výročia založenia školy 
  • 9.30 presun do školy a ranný filter
  • 9.35 úvodné pokyny v triedach

Tešíme sa na Vás!

PaedDr. Marta Zabielna, PhD.
riaditeľka školy

Vyhlásenie_o_bezpríznakovosti

 

Natália Bajtošová | 26.8.2021 17:56:07 | Oznamy, Rodičia