Školské kolo SOČ 2014/2015

Zoznam súťažiacich 18. ročníka školského kola SOČ v školskom roku 2014/2015

Odbor č. 01 Problematika voľného času

Pôsobenie žiakov ZUŠ na medzinárodnom festivale v Taliansku – Zuzana Šupolová

Paragliding – Tomáš Grega

Pilatus Turbo Porter – Pavol Hrebeňár

Odbor č. 03 Chémia, potravinárstvo

Práca s DNA v oblasti diagnostických metód – Stanislava Koščáková, Simona Beličáková

Celiakia – Jakub Balogh

Odbor č. 06 Zdravotníctvo a farmakológia

Detské očkovania – Martina Kokavcová

Odbor. č. 8 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

Povedomie cudzincov o Slovensku – Vladimír Štrama

Odbor. č. 9 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

Výroba noža z damascénskej ocele – Samuel Gibala

Odbor. č. 11 Informatika

Komplexný informačný systém pre učiteľov a žiakov – Blažej Krajňák

Odbor č. 13 História, filozofia, právne vedy

Rodostrom a pôvod rodu Hudáčkovcov v Harichovciach – Adam Korkos

Odbor č. 17 Pedagogika, psychológia, sociológia

Vplyv hudby na človeka – Daniel Chovanec

Jemná motorika detí predškolského veku – Mária Gajdošová

Absolventi a trh práce – Martina Gallovičová

Odbor č. 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

Ľudový odev obce Torysky – Dominika Kotradyová

Antiiluzívne bábkové divadlo s improvizovanými bábkami – Mária Tkáčová, Bernadeta Sterenčáková

HDR fotografia – Lea Pisarčíková

Využitie 2D počítačovej grafiky vo výtvarnom umení – Zuzana Pugelová

Monodráma – Mária Siváňová

Nástenná maľba – Zuzana Gibláková

Natália Bajtošová | 15.2.2015 21:02:46 | SOČ