Škola s európskym rozmerom – učitelia na európskom vzdelávaní

V rámci Výzvy 2021 projektu Erasmus+ sme získali finančnú podporu pre úspešne podaný projekt Let us take an action again – start with the language, preto sa naše vyučujúce anglického jazyka zúčastnili krátkodobých kurzov a odbornej prípravy v zahraničí:

Trvanie projektu: 1.12.2021 – 30.11.2022

Cieľmi projektu sú:

  • Nadviazať európske kontakty a partnerov v projektoch Erasmus+ a e Twinning
  • Inovovať vyučovací proces modernými metodologickými postupmi a tak
  • Zvýšiť atraktivitu predmetu a školy.

V rámci plnenia vytýčených cieľov sa:

  • Natália Bajtošová sa v Taliansku zúčastnila na stáži Bringing 21st Century Language Classroom to Life v marci 2022,
  • Eva Malíšková, PhD. sa tiež v Taliansku zúčastnila na školení Adventure Education for Personal and Group Development – v máji 2022
  • Eva Malíšková, PhD. sa zúčastnila kurzu Teaching Young Learners v írskom Dubline v auguste 2022

Všetky pracovné stáže boli podporené z prostriedkov Európskej únie.

Natália Bajtošová | 27.12.2022 14:20:37 | Projekty, Uchádzači