Simulácia HIV testu

Naši žiaci sa ako jediní na Slovensku môžu pochváliť, že si vyskúšali testovanie HIV – prvýkrát pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS 1. decembra 2014 a druhýkrát počas Dňa otvorených dverí 10. decembra 2014. Tento experiment, pod vedením žiackych mentorov, pozostával z dvoch častí: teoretická časť bola venovaná HIV vírusu a princípu ELISA testu a praktická časť, v priebehu ktorej žiaci prevádzali simulovaný test na protilátky HIV.

Ako diagnostikovať HIV?

Jednou z metód je ELISA  (EnzymeLinkedImmunoSorbentAssay), pomocou ktorej môžeme zistiť prítomnosť protilátok HIV v krvnom sére pacienta. Jedná sa o jednoduchú katalyzovanú reakciu. Pozitívny výsledok je sprevádzaný farebnou zmenou. Tento experiment sme sa naučili v priebehu jedného zo stretnutí projektu Comenius.

Písali o experimente: v Korzári

Natália Bajtošová | 10.12.2014 20:23:24 | Fotogalérie, Projekty, Žiacke projekty