Šikanovanie

Materiál poskytlo CPPP a P Levoča

Šikanovanie

Materiál poskytlo CPPP a P Levoča, v oblasti legislatívy platí Smernica č. 36/2018
k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách
a školských zariadeniach, ktorá nadobudla účinnosť 1.9.2018

Natália Bajtošová | 15.10.2014 17:32:52 | Aktivity v oblasti prevencie, Stratégie školy v oblasti prevencie