S disidentom nielen o myslení

Nemysli. A keď už myslíš, tak nehovor.

Keď hovoríš, tak nepíš.

Keď už píšeš, tak sa aspoň nepodpisuj.

A keď si sa podpísal, tak sa nečuduj!

Známy, no predovšetkým hlboko pravdivý “vtip“ z čias totality. Tridsiate výročie pádu komunistického totalitného režimu sme si na našom Gymnáziu sv. Františka pripomenuli diskusiou s jednou z hlavných osobností disentu, podzemnej cirkvi na Slovensku a prvého nekomunistického predsedu Slovenskej národnej rady po páde komunizmu – Františkom Mikloškom. Napriek plnému kalendáru sme dopoludnie 12. decembra 2019 prežili spoločne.

Stretnutie s ním potvrdilo, že Mikloško, vekom už síce dôchodca, má rád mladých ľudí a rozumie im. Napriek tomu, že mnohým sa spája s udalosťami minulosti, ako disent alebo Sviečková manifestácia, František Mikloško nie je človekom minulosti, ale práve naopak. Svoj pohľad upiera do prítomnosti a budúcnosti. Je človekom vízií a nádeje. Je človekom kultivovaného dialógu, radosti z myslenia a hľadania pravdy.

Aj toto a mnohé iné mohli postrehnúť naši študenti pri diskusii s ním. Diskusiu moderovala študentka IV.A triedy Dominika Salanciová a dôkazom záujmu študentov bola aj nejedna otázka z radov študentov nášmu vzácnemu hosťovi.

Ctenému respondentovi Františkovi Mikloškovi ďakujeme za čas, ktorý nám venoval, prajeme mu rodinnú pohodu, pevné zdravie, bystrú myseľ a hojnosť Božieho požehnania a radosť z mladých ľudí našej vlasti.

                                                                                  Miroslav Lettrich

Natália Bajtošová | 18.12.2019 10:20:59 | Aktivity v oblasti prevencie, Duchovný program, Výchovné poradenstvo