Rozpis súťažiacich v šk. kole SOČ 2015/2016

Odbor č. 01 Problematika voľného času

8:00 – 8:15  Fotografovanie: Oliver Olekšák

 

Odbor č. 03 Chémia, potravinárstvo

8:15 – 8:30 Chemicko-fyzikálna analýza povrchovej vody z potokov prameniacich pod Kráľovou hoľou: Katarína Lapšanská

 

Odbor č. 06 Zdravotníctvo a farmakológia

8:30 – 8:45 Nozokoniálne infekcie: Lenka Horváthová

8: 45 – 9:00 Ulcerózna kolititída a Crohnova choroba: Soňa Farkašovská

9:00 – 9:15 Zub a zubný kaz:  Stanislava Sopková

 

Odbor. č. 9 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

 9:15 – 9:30 Kvalita cestnej infraštruktúry a cestná sieť: Marcela Baranová

 

Odbor. č. 11 Informatika

9:30 – 9:45 Internet: Daniel Dvorčák

 

VEĽKÁ PRESTÁVKA

 

Odbor č. 13 História, filozofia, právne vedy

10:10 – 10:25  História organa v Bazilike sv. Jakuba v Levoči:  Dávid Sedlář

 

Odbor č. 15 Ekonomika a riadenie

10:25 – 10:40 Zlepšenie finančnej situácie v DHZO Vyšný Slávkov: Alexandra Rusňáková

 

Odbor č. 17 Pedagogika, psychológia, sociológia

10:40 – 10:55 Komparácia britského a slovenského školského systému: Jana Plačková

 

Odbor č. 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

 10:55 – 11:10 Tradície a zvyky v minulosti a dnes v dvoch etnicky odlišných obciach: Jana Grigerová, Kristián Demo

 

11:10 – 11:45 Porada poroty

 11: 45– 12:15  Vyhodnotenie

 

Natália Bajtošová | 20.2.2016 22:41:32 | SOČ