Rodičovské združenie

Stretnutie všetkých rodičov a priateľov školy (plenárna schôdza, triedne schôdzky) sa uskutočnili 14. októbra 2014 (utorok) o 16:00 v školskej jedálni na Kláštorskej 38 v Levoči a v jednotlivých triedach v budove školy na Kláštorskej 24 v Levoči. Ďakujeme za podporu a povzbudenie do nového školského roka!

Natália Bajtošová | 5.10.2014 06:45:38 | Oznamy, Rada rodičov, Rodičia