Riadne novembrové zasadnutie ŽŠR

Plánované riadne zasadnutie Žiackej školskej rady sa uskutočnilo 25.novembra 2021 o 13:00hod. v miestnosti 323. Prebiehalo v hybridnom režime (prezenčne aj online).  Členovia ŽŠR vystúpili so svojimi diskusnými príspevkami, v ktorých zhodnotili svoje krátke ale úspešné fungovanie v pozícii zástupcov všetkých žiakov nášho gymnázia.

Veronika, členka ŽŠR, oboznámila prítomných s plánovanými aktivitami na ďalšie obdobie, hlavne Advent 2021 – Advent do uška, fotografická súťaž a súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy.

Najbližšie riadne zasadnutie ŽŠR je plánované v januári 2022.

Natália Bajtošová | 25.11.2021 11:42:27 | Fotogalérie, Študenti, Žiacka školská rada