Riaditeľské voľno a organizácia konca školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci,

vo štvrtok 29.6.2023 sa po stretnutí o 7:40hod. v sprievode triednych učiteľov zúčastníme ďakovnej sv.omše v Bazilike sv. Jakuba. Po jej skončení bude pokračovať slávnostné ukončenie školského roka v priestoroch školy.

V zmysle §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 30.6.2023  (piatok) bude žiakom školy udelené riaditeľské voľno.

Ďakujeme za porozumenie a prajeme všetko dobré. Po zaslúženom oddychu počas letných prázdnin sa stretneme 4.septembra 2023.

PaedDr. Marta Zabielna, PhD.

riaditeľka Gymnázia sv. Františka
Assiského v Levoči

Natália Bajtošová | 28.6.2023 15:04:08 | Oznamy, Rodičia