Riaditeľské voľno a mimoriadna situácia

V súlade s § 150 odsek 5  zákona 245/2008 Z. z. poskytujem žiakom na deň 

13. marec 2020 (piatok) riaditeľské voľno.

Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň.

V rámci preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu Ústredný krízový štáb SR od

16. 03. 2020 do 29. 03. 2020

uzatvára všetky školy a školské zariadenia. Vyučovanie, vrátane prevádzky školskej jedálne, by malo pokračovať 30. 03. 2020. Pri akejkoľvek zmene Vás budeme informovať prostredníctvom edupage a internetovej stránky.

RNDr. J. Hozová, riaditeľka školy

Natália Bajtošová | 12.3.2020 15:43:06 | Oznamy, Rodičia