Riaditeľské voľno

V súlade s § 150 odsek 5  zákona 245/2008 Z. z. poskytujem žiakom školy na deň 14. september 2020 (pondelok) riaditeľské voľno.

Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň.

                                                                                                        RNDr. Janka Hozová

                                                                                                      poverená vedením školy

Natália Bajtošová | 11.9.2020 11:14:14 | Oznamy