Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, milí žiaci,

v zmysle §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 22.05.2023 a 23.5.2023 (pondelok – utorok) bude žiakom školy udelené voľno z organizačných dôvodov (ústna forma maturitnej skúšky).

Počas uvedených dní budú žiaci školy automaticky odhlásení z obeda. Kto by sa v dané dni chcel prihlásiť na obed, urobí tak individuálne
prostredníctvom prihlasovacích údajov na www.eskoly.sk, mailom alebo telefonicky v ŠJ GSFA Levoča, a to najneskôr do štvrtku 18.5.2023.

Riadne vyučovanie bude pre všetky nematuritné triedy školy pokračovať od stredy 24.5.2023.
Ďakujeme za porozumenie a prajeme všetko dobré.

PaedDr. Marta Zabielna, PhD.

riaditeľka Gymnázia sv. Františka
Assiského v Levoči

Natália Bajtošová | 16.5.2023 07:11:05 | Oznamy, Rodičia