• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, milí žiaci,
v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje riaditeľstvo Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči, že dňa 18. novembra 2022 (piatok) bude všetkým žiakom školy udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.
Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň. Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu od pondelka 21.novembra 2022.

Natália Bajtošová | 9.11.2022 19:11:17 | Oznamy