Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, milí žiaci,
v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje riaditeľstvo Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči, že dňa 18. novembra 2022 (piatok) bude všetkým žiakom školy udelené riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.
Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň. Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu od pondelka 21.novembra 2022.

Natália Bajtošová | 9.11.2022 19:11:17 | Oznamy