• Prijímacie konanie 2021 – všetko na jednom mieste

Recitačný krúžok na cestách

Až na severnú Oravu sa vydali na konci školského roka recitátori Barborka Dredanová z prímy a Timotej Žihala z I.A. Celoslovenskú recitačnú súťaž v prednese spirituálnej poézie a prózy Dilongova Trstená pripravilo už po 27-krát Kultúrne stredisko a Základná škola Rudolfa Dilonga v Trstenej. 

Keď má zemiaková medaila cenu zlata

Podujatie venované pamiatke básnika Katolíckej moderny bolo založené nadšenými literátmi oravského kultúrneho života dáva súťažiacim možnosť profesionálne rásť aj vďaka odborným rozborovým seminárom. Hoci sa im vo svojich kategóriách nepodarilo získať medailové umiestnenie, pochvala porotcov a Odmena za umelecký prednes mali u oboch recitátorov hodnotu najcennejšieho kovu a motivácie do ďalšej práce.

                                                                – abc –

 

Natália Bajtošová | 3.6.2018 18:27:26 | Fotogalérie, Súťaže