Rada rodičov

Rada rodičov - zoznam členov

Rada rodičov (2021/2022)

Predseda: Patrícia Lorková

Podpredseda: Katarína Škovirhová

Hospodárka: Dušana Lazárová

Výkonný výbor: Erika Vanacká, Andrea Hrehorčáková

Členovia: Andrea Pavlová, Eva Šofranková, Beáta Urbanová, Norbert Végh, Mária Balúchová, Anna Sedláková

Občianske združenie Gymnázia sv. Františka Assiského
Kláštorská 38
054 01 Levoča
IČO : 37936085
Č. ú. 0522345778/0900 SLSP Levoča
Budeme Vám vďační, ak prispejete 2% z dane z príjmu na účet občianskeho združenia.
Príma A
Sekunda A
Tercia A
Kvarta A
Kvinta A
Sexta A
Septima A
Oktáva A
I.A
II.A
III.A
IV.A
Natália Bajtošová | 29.10.2019 19:32:05 | Rada rodičov