Rada rodičov

Rada rodičov - zoznam členov

Rada rodičov (2017/2018)

Predseda: Peter Šupol
Hospodárka: Ing. Dagmar Gembická
Zapisovateľka: Mariana Palugová

Členovia za jednotlivé ročníky:

Príma A Patrícia Lorková
Sekunda A
Eva Šofranková
Tercia A
Iveta Strážiková
Kvarta A
Norbert Végh
Kvinta A
Peter Šupol
Sexta A
Dagmar Gembická
Septima A
Andrea Galajdová
Oktáva A
Peter Pekarčík
I.A
Lívia Lorková
II.A
Juraj Príloh
III.A
Miroslav Dovala
IV.A
Mariana Palugová
IV.B
Miroslav Piteľ

Občianske združenie Gymnázia sv. Františka Assiského
Kláštorská 38
054 01 Levoča
IČO : 37936085
Č. ú. 0522345778/0900 SLSP Levoča
Budeme Vám vďační, ak prispejete 2% z dane z príjmu na účet občianskeho združenia.

Natália Bajtošová | 22.2.2018 17:35:56 | Rada rodičov