Rada rodičov

Rada rodičov - zoznam členov

Rada rodičov (2019/2020)

Predseda: Peter Šupol
Hospodárka: Dušana Lazorová
Zapisovateľ: 

Členovia za jednotlivé ročníky:

Príma A Andrea Pavlová
Sekunda A Erika Vanacká
Tercia A Patrícia Lorková
Kvarta A Eva Šofranková
Kvinta A Beáta Urbanová
Sexta A Norbert Végh
Septima A Peter Šupol
Oktáva A Dagmar Gembická
I.A Dušana Lazarová
II.A Katarína Škovirhová
III.A Lívia Lorková
IV.A Juraj Príloh

Občianske združenie Gymnázia sv. Františka Assiského
Kláštorská 38
054 01 Levoča
IČO : 37936085
Č. ú. 0522345778/0900 SLSP Levoča
Budeme Vám vďační, ak prispejete 2% z dane z príjmu na účet občianskeho združenia.

Natália Bajtošová | 12.1.2020 08:17:51 | Rada rodičov