Quo Vadis Informatika?

V roku 2015 bola založená tradícia spoločných stretnutí, na ktorých sa riaditelia a učitelia zaoberajú rôznymi oblasťami výchovy a vzdelávania na školách. Témou tohtoročnej Minikonferencie cirkevných gymnázií a základných škôl Spišskej diecézy, ktorej organizátorom bolo Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči, bolo vyučovanie informatiky.

Po dlhšej odmlke sme dňa 23. novembra 2022 na pôde našej školy privítali riaditeľov škôl a učiteľov informatiky. Pre takmer 20 kolegov z piatich hosťujúcich škôl (RK, SĽ, LM, PP a SNV) sme pripravili zaujímavý program. Hneď v úvode sa ujal slova náš hosť Ing. Dominik Sečka, ktorý nás zaviedol do kybernetického prostredia a ukázal nám praktické ukážky, ako si zabezpečiť všetky heslá, identitu, a to hlavne na sociálnych sieťach.

Po tejto aktuálnej a v dnešnej dobe výsostne potrebnej prednáške nasledovali príspevky účastníkov, počas ktorých sme si nielen vymieňali skúsenosti, ale vzájomne sa aj inšpirovali vo výučbe informatiky.

Po skončení prednáškovej časti naši hostia využili možnosť prehliadky starého kostola a kláštora minoritov v Levoči. Keďže tieto stretnutia sú inšpirujúce tak pre riaditeľov škôl, ako aj vyučujúcich, plánujeme v tejto tradícii pokračovať.

M. Zabielna, RŠ

Natália Bajtošová | 29.11.2022 15:51:58 | Fotogalérie, Škola