Psychológia a sociológia v knižnici

Dnes sa žiaci septimi A zúčastnili v rámci psychologicko- sociologického seminára besedy s klinickou psychologičkou pani Zuzanou Bizubovou v mestskej knižnici Jána Henkela v Levoči. Žiaci sa mohli lepšie dozvedieť ako funguje psychológia v praxi, aká je dnes práca psychológa dôležitá a potrebná. Beseda bola pre náš seminár veľmi podnetná a verím, že aj povzbudením pre žiakov, ktorí sa rozhodli tento odbor študovať. Zároveň sa chceme poďakovať pani psychologičke a tiež aj pani Dolanskej, ktorá túto besedu viedla.

Mgr. Valéria Václavová

Natália Bajtošová | 30.3.2023 07:00:25 | Aktivity, Študenti