Prvé dni nového školského roka 2015/2016

Nostalgiu za práve skončenými prázdninami odohnali pestré aktivity prvých troch septembrových dní v škole. Hoci rozhovory na letnú tému budú ešte pokračovať, začali sme fyzickou prácou, misijnou osvetou, pešou turistikou, duchovnou inšpiráciou i modlitbou.

Učenie sa už bude len hrou

     Po slávnostnom Veni Sancte –  votívnou svätou omšou k Duchu Svätému v Chráme svätého Jakuba a predstavení novej pani riaditeľky RNDr. Janky Hozovej a jej zástupkyne Mgr. Jany Salajovej už na školskom dvore sa triedne kolektívy zišli v triedach vynovených audiovizuálnou a digitálnou technikou pripravenou na aktívne používanie na hodinách. K benefitom rozbehnutého projektu Prírodné vedy v novom šate sa pridali nové Hniezda pohody na dvoch poschodiach a podľa slov pani riaditeľky „učenie sa už bude len hrou.“ Pridala ešte výzvu na čítanie krásnej literatúry a zdravé medziľudské vzťahy.

Nasledujúci deň si noví prváci a primáni vyhrnuli rukávy – prevziať si viac ako desiatku kníh, do každej sa podpísať, spoznať všetky pokyny a vnútorný poriadok školy a absolvovať spoznávaciu prehliadku školy nie je v prvý deň na novej škole „brnkačka“.  K tomu ešte fyzicky najzdatnejší študenti pomohli so separovaným zberom a naložili dve avie starých kníh a škatúľ  papiera po júlovom upratovaní školy učiteľmi. Na vyváženie sme ešte v telocvični školy počúvali aj skúsenosti laického misionára v Afrike.

Majte krídla i korene

     V piatok sme spoločne vystúpili na Mariánsku horu a vypočuli sme si prednášku ThLic. Róberta Neupauera o svätej matke rodiny, svätej Gianne Bererette Mollovej, ktorej relikvie putujú po diecéze a tieto dni si ich môžeme uctiť v levočskej farnosti. Nasledovalo slávenie svätej omše a dôstojný pán Neupauer nás vo svojom príhovore nasmeroval práve na svätcov  – súčasníkov, ktorí majú byť inšpiráciou pre dnešný svet a mladých ľudí. Majú mať krídla – snívať, cestovať a pretvárať budúcnosť, ale aj pevné korene stromu viažuce sa na  rodinu, tradíciu a kresťanskú morálku. „Čisté oko znamená čisté srdce a čisté vzťahy,“ znela zároveň pozvánka na  život s Ježišom v každodenných činnostiach aj na Pochod za život v Bratislave 20. septembra 2015.

Tešíme sa na ďalšie aktivity.

Natália Bajtošová | 5.9.2015 12:43:45 | Fotogalérie, Študenti