Projekt: Za jedno lano

Diskusné Stretnutie mladých v dňoch 27. – 28. septembra 2016 v Mestskom kultúrnom stredisku v centre historickej Levoče.

       ZA jedno lano je projekt realizovaný v rámci projektu Erazmus +, ktorého cieľom je posilniť postavenie mládeže v spoločnosti, zvýšiť ich záujem o mesto a konať. Pre súčasnú dobu je príznačný nízky záujem mládeže o zapájanie sa do riešenia rôznych otázok, hoci sa ich priamo dotýkajú. No naši študenti z II.A triedy sa tohto projektu zúčastnili. Mladí študenti z levočských škôl  otvorene hovorili o tom, čo ľudí v Levoči trápi, čo im chýba a ako by sami prispeli k zlepšeniu postavenia nás mladých. Navrhli  5 projektov. 1. KLUBOVŇA PRE MLADÝCH 2. DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA 3. DEŇ ZDRAVIA V MESTE 4. DEŇ OCHRANY PRÍRODY 5. VOLEJBALOVÝ KLUB K týmto projektom sa vyjadril pán primátor a poslanci mestského zastupiteľstva. Povzbudili mladých svojimi myšlienkami ….„Ťahať za jeden koniec lana, aby na jeho druhom konci nestál nik.“…. „Povzbudzovať tých najslabších, lebo silu reťaze určuje jej najslabšie ohnivko.“ Dostali  veľký prísľub spolupráce a pomoci zo strany dôležitých dospelých. Kto nič nerobí, nič nepokazí. Ale ani nič nezmení. ,,Veríme, že Naša chuť a nadšenie neopadne a podarí sa Nám aspoň niektoré projekty spoločne dotiahnuť do zdarného konca. “

Link na reportáž z 2. dňa projektu Za jedno lano v LE

A.Kokoruďová, N. Sivecová

Natália Bajtošová | 25.10.2016 13:02:56 | Žiacka školská rada