Prinášame radosť

Predmetová komisia náboženstva spolu s niektorými žiakmi z I.A a IV.A pre všetkých pripravili malý darček – zatiaľ len v elektronickej podobe. Keď sa nám podarí stretnúť osobne po novom roku, bude k dispozícii aj v tlačnej podobe. Prinášajte radosť!

Martin Majda

 

Natália Bajtošová | 15.12.2021 10:04:02 | Duchovný program