• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Prinášame radosť

Predmetová komisia náboženstva spolu s niektorými žiakmi z I.A a IV.A pre všetkých pripravili malý darček – zatiaľ len v elektronickej podobe. Keď sa nám podarí stretnúť osobne po novom roku, bude k dispozícii aj v tlačnej podobe. Prinášajte radosť!

Martin Majda

 

Natália Bajtošová | 15.12.2021 10:04:02 | Duchovný program