Príma a sekunda priamo v televíznom dianí

Nevšedným zážitkom pre žiakov prímy a sekundy bolo natáčanie zábavno-súťažnej relácie DAJ SI ČAS v RTVS v Mlynskej doline v Bratislave dňa 3. 10. 2018. Nešlo len o vedomosti, ale aj o zručnosť, fantáziu a pohotovosť jednotlivých žiakov. Súťažili žiaci prímy ako červený tím so žiakmi zo Základnej školy v Brezne predstavujúcich modrý tím. Hoci naši žiaci súťaž nevyhrali, statočne bojovali zo všetkých síl, o čom sa môžete presvedčiť pri sledovaní relácie Daj si čas 17. 11. 2018 o 9.25 na STV1.

M. Hvilová

Natália Bajtošová | 8.10.2018 16:37:10 | Fotogalérie, Študenti