Prijímačky na nečisto

Milí piataci a deviataci, budúci naši gymnazisti,
všetkých záujemcov o štúdium na našej škole pozývame na „Prijímačky na nečisto“, ktoré sa uskutočnia dňa 25. apríla 2022 (pondelok) o 15:00 hod. v priestoroch Gymnázia sv. Františka Assiského na Kláštorskej 24 v Levoči. Uchádzačom o štúdium u nás ponúkame, aby si v rámci prípravy na prijímacie skúšky precvičili úlohy z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, a tým sa zbavili stresu, neistoty a obáv, či to naozaj po dvoch rokoch dištančnej výučby zvládnu.

Tešíme sa na Vás!

 

Natália Bajtošová | 20.4.2022 10:07:57 | Uchádzači